گایدلاین ها و دستورالعمل های بالینی

آپتودید 

آپتودید2 

دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن

راهنمای بالینی استئوپروز

 راهکار طبابت بالینیتدبیر درمانی آکنه ولگاریس

راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی

 راهکار طبابت بالینی ارزیابی اختلالات اضطرابی

راهکار طبابت بالینی نارسایی قلبی بزرگسالان 

مراقبتهای فوری قلبی - ریوی 

تشخیص و تدبیر درمانی سردرد 

تدبیردرمانیکم کاری تیرویید 

اختلال افسردگی عمده 

تشخیص وتدبیر درمانی درد گردن

 استئوآرتریت زانو در بالغین

راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی اتیت مدیا 

راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی فارنژیت 

راهکار طبابت بالینی تشخیص و تدبیر درمانی پنومونی اکتسابی از اجتماع 

راهکار طبابت بالینی اولین مورد تشنج جنرالیزه بالغین

راهکار طبابت بالینیتشخیص و تدبیر درمانی سینوزیت 

 راهکار طبابت بالینی ارزیابی بیماران با رفتار خودکشی

تشخیص و تدبیر درمانی سینوزیت 

راهکار طبابت بالینی پنمونی اکتسابی از جامعه 

راهکار طبابت بالینی تشخیص وتدبیر درمانی سنکوپ 

راهکار طبابت بالینی خونریزی گوارشی فوقانی 

مراقبت های مدیریت شده چاپ 83 

دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن 

راهنمای بالینی  استئوپروز

SUMMARY AND RECOMMENDATIONS 

 ارتقاء سلامت مادر و شیرخوار چاپ 95

الگوریتم کانسر کولون 

ایراپن ویژه بهورز سال 96 

برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان ۹۷ 

برنامه جامع ملی کنترل سرطان چاپ 90 

برنامه کشوری پیش گیری و کنترل دیابت نوع ۲ (شهری) چاپ 91 

برنامه نظام مراقبت بیماری وبا در کشور 

برنامه و راهنمای ایمن سازی کشوری چاپ 94 

برنامه و راهنمای ایمنسازی سال 94 

برنامه های پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن تنفسی چاپ 90 

برنامه های ملی کنترل سرطان چاپ 88 

بسته خدمات سلامت میانسالان 1 چاپ 95 

بسته خدمات سلامت میانسالان 2 چاپ 95 

بسته خدمتی احیا نوزاد چاپ 93 

بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان

 بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در کشور

بوکلت کودک سالم چاپ 83 

بوکلت کودک سالم ویژه پزشک 96 

بوکلت کودک سالم ویژه غیرپزشک 96 

بوکلت ماما ویرایش هفتم سال 95 

بوکلت مانا ویژه پزشک 96 

بوکلت مانا ویژه غیرپزشک 96 

پرکاری تیروئید چاپ 95 

پزشک و دیابت چاپ 83 

پزشکی مبتنی بر شواهد چاپ 86 

تست پنی سیلین و روشهای انجام آن چاپ 93 

تیروئید_در بارداری و پس از زایمان چاپ 95 

جدول راهنمای مراقبتهای پیش از بارداری و بارداری 

جدول راهنمای مراقبتهای پیش از بارداری و بارداری 

جدول مراقبت مادران باردار 

خدمات سلامت سطح اول (ویژه استفاده در شهر، حاشیه شهر و مناطق روستایی) چاپ 94 

دستور العمل برخورد مسمومیت با سرب

دستور العمل برخورد مسمومیت با سرب 

دستور العمل پیشگیری و کنترل هاری چاپ ۹۸ 

دستور عمل پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک چاپ 89 

 دستور عمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د چاپ 96

دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن چاپ 95 

دستورالعمل پیشگیری ودرمان بیماران مبتلا به وبا چاپ 98 

دستورالعمل جدید ایراپن برای پزشک ۹۶ 

دستورالعمل غربالگری و پیشگیری از سرطان پستان 

دستورعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان (برای اجرا در سطوح تخصصی و بیمارستانی) چاپ 95 

راه کار طبابت بالینی برخورد با بیمار تروما به سر در بزرگسالان چاپ 95 

راه کار طبابت بالینی کشوری ترک سیگار (دخانیات) چاپ 95 

راه کار طبابت بالینی مدیریت آنژین صدری پایدار چاپ 95 

راهکار طبابت بالینی استفاده از آنتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی عمومی چاپ 95 

راهکار طبابت بالینی بیماریهای ترومبوآمبولی وری 

راهکار طبابت بالینی پیشگیری،تشخیص و درمان آسیب های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل چاپ 95 

راهکار طبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان پروستات چاپ 95

راهکار طبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه چاپ 95

راهکار طبابت بالینی تشخیص،مراقبت  و درمان بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن در ایران چاپ 95 

راهکار طبابت بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی چاپ 95 

راهکار طبابت بالینی مدیریت اختلالات فشارخون در حاملگی چاپ 95 

راهکار طبابت بالینی و تشخیص و درمان کم کاری تیروئید 1

راهکار طبابت بالینی و تشخیص و درمان کم کاری تیروئید 

راهکارطبابت بالینی یپشگیری، تشخیص، ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در کودکان و بزرگسالان چاپ 95 

راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان 2 (سلامت بانوان و مردان ایران)(ویژه ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت) چاپ 95 

راهنمای اجرائی ارائه خدمات نوجوانان ویژه پزشک 

راهنمای ارزیابی و درمان سلامت روان چاپ 95 

راهنمای آموزشی ترک دخانیات چاپ 91 

راهنمای بالینی استئوپروز چاپ 93 

راهنمای بالینی برخورد با اختلال چربی خون چاپ 94 

راهنمای بالینی بومی سازی شده دیابت نوع 2در بالغین چاپ 92 

راهنمای بالینی عفونت های ادراری چاپ 93 

راهنمای بوکلت کودک سالم 

راهنمای بوکلت مانا 

راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان چاپ 87 

راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان چاپ 97 

راهنمای جامع مبارزه با بیماریهای واگیر چاپ 91 

راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم چاپ 93

راهنمای جیبی سلامت کودک 

راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک

راهنمای طبابت بالینی کاتاراکت بالغین، تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه، سرطان مثانه، سرطان پروستات، درمان اسپوژر پوسیدگی چاپ 92 

راهنمای طبابت بالینی مدیریت نارسایی قلب مزمن - خونریزی گوارشی فوقانی حاد - خونریزی پس از زایمان- چاپ 92 

راهنمای کشوری درمان مالاریا چاپ 92 

راهنمای کنترل گزش حیوانات زهردار چاپ 85 

راهنمای کشوری مبارزه با هاری چاپ 83 

راهنمای ملی آسم- دستورالعمل پیشگیری، تشخیص و درمان  چاپ ۱۳۹۴ 

راهنمای ملی پیشگیری، ارزیابی و مدیریت فشار خون بالا، چاپ 1390 

راهنماى بالینى غربالگرى سرطان کولورکتال چاپ 94 

راهنمای ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک مصدوم(ویژه غیرپزشک) چاپ 87 

راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه پزشک چاپ 88 

راهنمای بالینی مدیریت درمان خونریزی گوارشی فوقانی حاد چاپ 94 

راهنمای تشخیص و درمان بروسلوزیس (تب مالت) چاپ 92 

راهنمای طبابت بالینی(تشخیص، مراقبت و درمان) بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن در ایران چاپ 94 

راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونتهای آمیزشی چاپ 94 

راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز چاپ 91 

رتینوپاتی دیابتی 

رهنمای کشوری مبارزه با سل چاپ 89 

رهنمای کشوری مبارزه با سل 

کتاب راهنمای کودک 

کمکهای اولیه و اصول پیشگیری ازحوادث شایع(عقرب گزیدگی)در فصل تابستان چاپ 88 

گایدلاین بین المللی مدیریت سپسیس شدید و شوک سپتیک 

مدیریت مراقبت و درمان افراد مبتلا به اچ آی وی و ایدز در نوجوانان و بزرگسالان چاپ 96 

مراقبت ادغام یافته کودک سالم– غیر پزشک-دی 97

مراقبت ادغام یافته کودک سالم–پزشک-دی 97 

مراقبت های ادغام یافته کودک سالم- پزشک- چاپ 99 

مراقبت های ادغام یافته کودک سالم چاپ 99 

مراقبت های رده سنی 18 تا 29 سال (جوانان) ویژه پزشک چاپ 96 

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران چاپ 88 

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(راهنمای خدمات خارج بیمارستانی)( مراقب سلامت دانش آموخته مامای) چاپ 95 

مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال(مانا) چاپ 99 

مراقبتهای اولیه گوش و شنوایی( ویژه پزشک) چاپ 97 

مراقبتهای گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال ویژه پزشک- چاپ 96 

نمونه سوالات ایراپن مراقب سلامت- بهورز.pdf 

آخرین بروز رسانی : 28 اسفند 1400
آرشیو