لیست اخبار صفحه :1
جان فشانی های همکاران بخش علوم آزمایشگاهی در دوران پاندمی کرونا در تاریخ و اذهان مردم ثبت شده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

جان فشانی های همکاران بخش علوم آزمایشگاهی در دوران پاندمی کرونا در تاریخ و اذهان مردم ثبت شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان فرارسیدن روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی را در پیامی به همکاران این عرصه تبریک گفت و تاکید کرد: جان فشانی های همکاران بخش علوم آزمایشگاهی در دوران پاندمی کرونا در تاریخ و اذهان مردم ثبت شده است.

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400